SmartThings Wi-Fi | Interface MIM-H04E | Non NASA

SmartThings Wi-Fi Interface mit GPS-Geofencing | MIM-H04E | Non NASA

Für alle FJM Geräte mit Non NASA-Kommunikation